Forsiden

Høringssvar fra Spesial Pedagog

Dampen forandret mitt liv.

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er i dag 40 år. Jeg har 4 barn i alder mellom 3 og 16 år. Mine 2 eldste barn har opplevd en pappa som røyket tobakk, luktet vondt og ikke minst var frustrert fordi han ikke klarte å slutte etter mange forsøk.

Jeg startet å røyke tobakk da jeg var 17 år gammel. For 1 år siden fikk jeg tilfeldigvis høre om dampe utstyr. Her snakker jeg ikke om e-sigaretter eller "look-alike" damp, men såkalte "Mods" med en tank og flytende vegetabilsk veske med nikotin. 

Den dagen jeg kjøpte min mod med 24mg nikotin har jeg ikke tatt en røyk siden. Etter 3 uker reduserte jeg nikotin innholdet fra 24mg til 16, 12, 9, 6 og i dag har jeg en tank med 3mg nikotin innhold samt en tank uten noe nikotin, bare smak av vanilje.

Min helse ble bedre etter 2mnd uten tobakken. Min luktesans ble bedre, min matlyst ble bedre og videre fikk jeg slim ut av kroppen og ble lettere til sinns. Kondisjon har bedret seg enormt. 

I dag sitter jeg her med 4 barn som er stolte av en pappa som er tobakksfri og har mer energi i hverdagen. 

Hvis Norske myndigheter virkelig vil få ned tallene på tobakk røykere i landet i dag er det for meg soleklart at dampen og kjøp av slikt utstyr inkludert nikotinholdig veske må være lovlig.

Det er viktig at man nå belyser de positive effektene damping har på de mennesker som har røkt tobakk men gått over til dampen for så å slutte å røyke. Vi sitter med erfaringene. Vi har merket kroppens forskjell. Det er våre stemmer som bør tas på alvor.

Med vennlig hilsen;

Bård Marius Malmin