Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Forsbom

Damp er ikke tobakk.

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Føler at jeg må opplyse om at damp ikke er tobakk, og således ikke hører inn under tobakksdirektivet. Damp ligger i ordet, det er fordamping og ikke forbrenning som i tobakk. Etter 39 år som røyker, de siste årene som storulykker, har jeg sluttet med sigaretter ved hjelp av dampen. Og 18 jan d.å. var det 3 år siden jeg tok så mye som et trekk av en tobakkssigarett. La oss beholde dampen i sin nåværende form, sigalikes funker ikke! Takk.