Forsiden

Høringssvar fra Sasa Dukic

Trussel mot menneskeheten

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Problemet ligger i at tobakksindustrien ser damping og el-sigaretter som en trussel mot fremtidig inntekt og gjør alt de kan for å l få viljen sin. 

Det foreligger mange undersøkelser på at damp er 100 ganger mindre skadelig enn røyk. Damp er fremtiden og her for å bli.

 

Det finnes mange personer som har sluttet å røyke takket være el-sigarett. 

 

At tobakk er lovelig som tar mange tusen liv i Norge hvert år er noe å ta hensyn til. Hadde damping blitt lovelig i Norge hadde vi sett en stor vekst av helseforbedring blant folk.

Forslag på "cigalikes" som tobakkindustrien kan regulere og tjene enda mer penger på er uhørlig og burde revurderes sterkt. 

Det burde være lov å bestemme selv hva man ønsker å nyte dampen på og ikke noe som fungerer utrolig dårlig, og de fleste som tester såkalte "cigalikes" blir gjerne skuffet og går tilbake til røyk, da cigalikes og lignende er utrolig dårlig og smaker så og si ingenting. 

Jeg vil selv bestemme hva jeg vil bruke, men vil at kvaliteten på utstyr sikres av fornuftige reguleringer og ikke noe som er tvunget av tobakksindustrien.

 

Dette kan vi ikke ha noe av og jeg håper dere tar dette seriøst og hjelper det norske folket!