Forsiden

Høringssvar fra John V Henriksen

Ikke drep dampen

Dato: 17.12.2015

Svartype: Med merknad

Jeg har røyket i mange år. Javisst hadde jeg både prøvd (og lykkes helt oppimot 1 mnd. på det beste) å slutte å røyke tidligere. Røykeplaster, nikotintyggis, been there done that, null virkning. Så kom jeg (mer eller mindre tilfeldig)over damping for ca. 2 år siden. Det virket. Jeg gikk fra 30 + røyk om dagen til 0 på 8 dager, og kaller meg nå stolt ikkerøyker.

Jeg begynte med såkalt 2.generasjons utstyr og 24 mg. nikotin. I løpet av en mnd. var jeg over på 3. gen. og 12 - 18 mg. m.a.o. en betydelig reduksjon. (Jeg har pr. i dag tidsriktig utstyr og bruker ca. 8 mg.) 

Implementering av det foreslåtte direktivet innebærer døden for alt seriøst dampeutstyr!
Jeg har full forståelse for at myndighetene ønsker kontroll med damping, men dette er ikke måten å gjøre det på. Direktivet vil føre til at:

 - Kun 1. gen. såkalte Cig-alikes ( i stor grad eid av tobakkindustrien) vil    bli tillatt. Disse har en langt lavere virkningsgrad enn mer avansert utstyr.
Hvilket igjen fører til:
 - Behov for en langt høyere nikotinprosent.
 - Betydelig færre som greier å slutte å røyke,gjennom det beste røykesluttproduket på markedet.
 - følgelig større utgifter og belastninger på helsevesenet pga. røykerelaterte skader.
 - flere dødsfall grunnet røyking.

Vi seriøse dampere ønsker dampen regulert som et nytelsesmiddel med 18 års grense, på lik linje med alkohol og tobakk. Tar dere (politikere) dette fra oss gjennom å implementere EU's galskap, er veien tilbake til "kreftpinnene" desverre meget kort for både meg og svært mange av mine meddampere.