Forsiden

Høringssvar fra Henrik Øvrum

Innføring av TPD artikkel 20

Dato: 20.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ser ingen problemer med å innføre strengere reguleringer av tobakksprodukter, men jeg har en innsigelse angående artikkel 20 om e-sigaretter/damping (heretter omtalt som damp/damping).

Damping har et enormt sakdereduserings potensiale, det er bevist 95% (minst) mindre skadelig enn sigaretter, og inneholder ikke tobakksprodukter.

Så et føre var prinsipp for å få folk til å fortsette med tobakk virker på meg som eks-røyker og aktiv damper lite proaktivt.

Nikotin i seg selv er ikke et tobakksprodukt da dette er et stoff som man finner naturlig i bl.a. poteter, tomater, auberginer m.m.

Jeg finner det lite hensiktsmessig å forby damping i dagens form.
Slik som det er i dag, er det lettvint å anskaffe, samt finne utstyr som passer for den enkelte bruker.
Forskjellige personer har forskjellige behov.

Det er derimot helt riktig å fortsette med en aldersbegrensning på 18år for å anskaffe seg en fordamper.

Det er også viktig å ha barnesikring på nikotinholdige væskebeholdere.

En sunn regulering av produktene er viktig for å sikre forbrukere mot farlige varer. Det er derfor like viktig å ikke overregulere slik at det blir for vanskelig få produkter på markedene.

Kort sagt er det ønskelig å beholde reglene slik det er i dag, men med en fastsatt aldersgrense for kjøp, og med mulighet til å kjøpe nikotinholdige væske over disk, uten at det skal behandles som et tobakksprodukt eller legemiddel, da det ikke er noen av delene.