Forsiden

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringssvar fra Virke Dagligvare og Virke KBS

Vedlegg