Forsiden

Høringssvar fra Inger Lise Bye

DAMP

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

KJÆRE DERE!

La meg få beholde dampen min som har gjort meg tobakksfri etter 47 år som storrøyker. Jeg hadde aldri klart dette uten dampen. 

Mvh Inger Lise