Forsiden

Høringssvar fra Marianne Petersen

Si nei til EUs tobakksdirektiv. Damp/e-sigaretter er ikke tobakk.

Dato: 17.11.2015

Svartype: Med merknad

 Kjære politikere og politiske rådgivere,

vi har tidligere sagt nei til EU-direktiver, det er igjen på tide å vise klokskap og avverge en helsekatastrofe. Damping/e-sigaretter har et voldsomt skadereduserende potensiale i forhold til tobakk, hvis det får lov til å eksistere i den form det gjør i dag (med tilpasset lovregulering). 

 • Damping/e-sigaretter er ikke en inngangsportal til tobakk.

 • Damping/e-sigaretter påfører ikke betydningsfull passiv eksponering av giftstoffer. 

 • Damping/e-sigaretter kan, med politisk vilje, bli vår tids største helserevolusjon.

 • Damping/e-sigaretter bør sorteres under mattilsynet.

 • Nikotinholdig dampevæske bør ha 18-årsgrense. Det er en stor forskjell på nikotinfri dampevæske, dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske. Kun sistnevnte kan sies å ha potensielle skadelige bivirkninger. 

 • Damping/e-sigaretter bør kunne tilegnes via fjernsalg. Internett har kommet for å bli.

 • Det er ikke greit å lovregulere størrelsen på tanker/patroner/gjenoppfyllingsbeholdere - dette gjøres kun for at tobakksindustrien, som lenge har lobbiert for en løsning som gavner dem og deres investeringer, skal få monopol. Løsninger som viser seg lite effektive både som skadereduserende tiltak og for avnormalisere av tobakksbruk.

 • Det er ikke greit at Norge legger seg flate og stoler blindt på de konsulenter og lobbyister i EU som har påvirket et direktiv som fremmer tobakksbruk, fremmer monopol for store og helseskadende bedrifter, hindrer innovasjon med ytterligere skadereduksjon som mål, og ikke minst et direktiv som vil utsette folk for unødige helseplager. Vi bør si nei til EUs direktiv og få en skikkelig, usponset gjennomgang. Kunnskap er makt.

 • Det er ikke greit at dampeforbud skal forvise dampere/brukere av e-sigaretter til de områder hvor det røykes. Damp er ikke røyk, og det vil utsette dampere for passiv røyking. 

 • Damp/e-sigaretter ER ikke tobakk/røyk, det kan ikke reguleres under tobakksskadeloven. Det bør reguleres som nytelsesmiddel. 

 • Det er ikke greit at det legges opp til et registreringskrav for nye produkter 6 måneder før det lanseres på det norske marked. Dette er en bransje med høy innovasjon, og det vil kvele mange av de som bidrar til å fremme damp/e-sigaretters skadereduserende og tobakks-avnormaliserende  egenskaper. Tryggere og mer effektivt utstyr er av interesse for alle. 

 • Det er ingen store risikoer forbundet med å håndtere væske fra e-sigaretter, dette er en sterkt overdrevet påstand. 1000mg/ml nikotin er ren nikotin, 100mg/ml nikotin er altså en 10%-løsning. Normalt innhold i nikotinholdig dampevæske overskrider ikke 40mg/ml - altså 4%. Det er mindre farlig enn helt alminnelige husholdningsprodukter man har i skap over det ganske land. 

 • Å skulle begrense nikotininnhold oppad til 20mg/ml er uforståelig, når mange sier de trenger 24mg/ml eller 36mg/ml i starten for å knekke tobakksavhengigheten.

 • Det bør settes i gang opplysningskampanjer rettet mot røykere, for å få de til å bytte vekk tobakken og gå over til damp/e-sigaretter. Herunder bør de være lov å reklamere for utstyr og nikotinfri dampevæske for damping/e-sigaretter.  

 • Angående krav til dokumentasjon: Datablader på innhold i nikotinfri og nikotinholdig dampevæske er bra. Men sammenligner vi damp/e-sigaretter med f.eks alkohol, så trenger man ikke bruksanvisning på norsk for å kjøpe 60% alkohol. Denne overivrigheten etter å lage flest mulige hindre for små, innovative bedrifter er nok et forsøk på å monopolisere markedet for de store tobakksaktørene. 

Informasjonslenker: