Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Forslag til endringer i tobakksskadeloven for å implementere det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/E

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

Bergen kommunes høringssvar framgår av vedlagte byrådssak 1015/162.

 

 

Vedlegg