Forsiden

Høringssvar fra Bjørn B Johansen

TPD

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha lest gjennom hørinssvaret fra NDS må jeg si meg helt enig i hva de skriver. Det samme er tilfellet for det særdeles insiktsfulle høringssvaret fra SIRUS.

Jeg har fulgt dampedebatten, informasjon og misinformasjon i en mengde land i Europa så vel som i Nord Amerika i over et år nå. Det bør herske liten tvil om at det foreslåtte Europeiske tobakksdirektivet allerede er utdatert, og burde simpelthen bli avvist i sin nåværende form. Det skinner klart igjennom at mektige interesser i både tobakksindustri og farmasøytisk industri har hatt mer enn en hånd på rattet når dette direktivet ble utformet.

Damp hører slett ikke hjemme i dette direktivet. Damp burde simpelthen reguleres som det nytelsesmiddellet det er. Det faktum at det har potensiale til å utkonkurrere tradisjonelle tobakksprodukter er ikke noen grunn til å utsette det for samme, og endog tyngre regulering enn tobakk. Tvert om burde det legges til rette for at damping promoteres som et fantastisk alternativ til røyking. Om dette håndteres på rette måten kan vi se fram til et samfunn fri for sigarettrøyk innen ganske få år.

Det er særlig viktig å unngå å gå i den fellen som er satt av tobakksindustrien, hvor de ønsker å tillate sigarettlignende damputstyr, og samtidig forby solid kvalitetsutstyr i form av påfyllbare tanker.

Dette er noe som i høst ble påpekt av det Belgiske "superior health council" i en omfattende rapport med anbefalinger til styrende myndigheter.

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/publications/19105017_EN?ie2Term=vape&ie2section=83 

De uttrykker bekymring over at damputstyr som ser ut som sigaretter kan føre til visuell "renormalisering" av røyking, men har ikke den samme bekymring i forhold til skikkelig damp utstyr. Det er også liten tvil om at sigarettlignende damputstyr er forholdsvis utilfredsstillende, og fører til total røykeslutt for en liten prosentandel av brukerne. Skikkelig utstyr har en mye høyere suksessrate.

Jeg har personlig brukt alt som finnes på markedet, og sigarettlignende utstyr gjorde det mulig for meg å redusere røykingen noe. Men det var ikke før jeg fikk meg en stor tank med kraftig batteri at lysten på tradisjonelle sigaretter forsvant fullstendig. Jeg prøvde ikke engang å slutte, det bare skjedde av seg sjøl.

Smaksopplevelsen er helt essensiell. Det er svært viktig å unngå og innføre for store restriksjoner her. Jeg damper nå smaker av frukt, søtt og syrlig. Sjøl om det fra avstand ser ut som at jeg fremdeles blåser ut røyk, er det så fjernt som tobakksrøyk som det bare kan bli. Utstyret ser ikke ut som sigaretter, det smaker ikke tobakk, og det lukter mest som en kopp nytrukket frukt te. La oss for all del beholde mangfoldet som gjør damping attraktivt.

Det er tre andre aspekter som også er særdeles viktig i denne sammenheng. 

Moderne tanker er store. Om det skal settes en begrensning på tankstørrelse, bør den ikke være lavere enn 6ml. Men det er vel ikke noe saklig argument for å ha en begrensning i det hele tatt.

Det andre angår begrensninger i størrelsen på nikotinholdig væske. 10ml er altfor lite. I dag finnes beholdere på opptil en liter. Den mest populære størrelsen er 30ml. Med en begrensning på 10ml utelukker man mange av de beste smakene fra det Amerikanske markedet. Det er det ingen saklig grunn for. I motsetning til væske fra mange andre markeder er det en mengde store seriøse produsenter på det Amerikanske markedet som allerede har tilpasset sin produsjonsstandard til de strenge krav som påregnes å komme fra FDA i løpet av året. Norske forbrukere fortjener å få tilgang til dette.

Det tredje er henger nært sammen med det forrige punktet. For all del ikke legg begrensninger på grenseoverskridende fjernhandel slik at de gode Amerikanske produktene blir utestengt. Det er de for en stor grad i dag. I og med at nikotinholdig væske ikke tillates innført fra USA, er det kun nikotinfri væske som kan innføres lovlig fra USA. Det en Norsk damper må gjøre for å få sin favorittsmak er da å kjøpe ren nikotin fra EU og mikse dette opp sjøl. Ville vært mye bedre å få lov til å bestille et kvalitetssikret ferdigprodukt fra USA.

Mange takk