Forsiden

Høringssvar fra Cecilie Enoksen

svar på høring

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Merknad: damp,e-sigg og siggalikes er forskjellige.

Å gå i mot dampen er som å gå i mot menneskes helse, vi buker ikke damp slik noen artikkler skriver; for det er "trendy", vi bruker det for å kutte ut røyken! Vi bruker det fordi det er bedre for helsen en tobakk. Vi velger bevisst og dampe fordi vi velger livet!

Jeg har prøvd disse siggalikes som er små, de funker ikke!

Som hver person er forskjellig har vi også forskjellig smakssanser. Noe som er essensielt er at dampevæsken beholder smakene sine (aromaen). For mye regulering gagner ingen, det ender opp med at vi som faktiskt velger livet og bedre helse blir sett på som kriminelle mens tobakk industrien vinner IGJEN!

Jeg vil også påpeke at jeg ikke ser noe hensyn med å regulere tobakk å damp sammen, dette er ikke tobakk! Jeg vil også påpeke at aldergrense på 18 år er noe vi alle dampere er enig om burde innføres.

 

Takk!