Forsiden

Høringssvar fra Snorre Egeberg Johnsen

Damp er ikke røyk

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

 Det finnes overhode ikke tobakk i dampeutstyr. Å regulere damp (el-sigaretter etc) som tobakk gir ikke mening og er direkte villedende.

Foreslått regulering av utstyret er totalt utdatert og så strengt at det i praksis forbyr all form for damp som idag benyttes. Jeg damper selv, og det er overhode ikke aktuelt å nedgradere til utstyr som innebefattes av reguleringen.

Jeg støtter tilsvaret til Norsk Dampselskap.