Forsiden

Høringssvar fra Marius Bastiansen

Vedrørende damping

Dato: 14.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har røyket 30 sigaretter daglig i 20 år og har prøvd utallige måter for å slutte med tobakk. For litt over 1 år siden bestemte jeg meg for å prøve ut damping og det er jeg meget glad for at jeg gjorde. Jeg klarte å erstatte røyken med damping i løpet av fire dager og helsen min er betydelig bedre på alle måter. Jeg tror damping er en revolusjon som jeg håper Norge vil være med på å bære frem i steden for og marginalisere.

Et forbud eller sterke begrensninger av damping vil etter min mening legge til rette for et undergrunnsmarked der dampevæskene og brukerutstyret vil være av høyst svingende kvalitet. Jeg er også redd for at det kan resultere i at tidligere røykere vil vende tilbake til tobakk og at røykere som ønsker å slutte ikke vil få mulighet til å prøve damping som et utmerket alternativ for å slutte og røyke.

Jeg tenker at dampevæske og brukerutstyr burde falle inn under ett produktsikkerhetsdirektiv og holdes utenfor et tobakks og legemiddeldirektiv. Damping er ikke forbrenning av tobakk og det er heller ikke et direkte legemiddel. Jeg føler det burde være 18 års aldersgrense på damping med tilhørende god informasjon om hva damping er, slik at myndige personer kan selv ta et informativt valg. Jeg ser også en gylden mulighet for den norske staten til å promotere damping som et utmerket “stump røyken” produkt.

Jeg håper at denne nye reguleringen ikke vil forby import av dampevæske fra utlandet for personlig bruk. Fokus på sikkerhet, kvalitet og helse fra seriøse utenlandske fabrikanter av dampevæske er kommet langt og jobbes med kontinuerlig, noe som er bra for den norske brukeren.

Mye av forskningen konkluderer med at damping er betydelig mindre skadelig enn tobakk. Jeg må si at kroppen min konkluderer med det samme. Jeg håper den norske regjeringen vil implementere en ny regulering som gir fabrikantene av dampeutstyr en mulighet til å fortsette og som som gir forbrukeren friheten til å velge.