Forsiden

Høringssvar fra Norsk Dampselskap

SVAR PÅ HØRINGSNOTAT - IMPLEMENTERING AV TOBAKKSPRODUKTDIREKTIVET (2014/40/EU) - FRA FORBRUKERFORENINGEN NORSK DAMPSELSKAP

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Norsk Dampselskaps merknader til høringsnotat vedrørende implementering av Tobakksproduktdirektivet finnes vedlagt i pdf format.


Med vennlig hilsen

Kjell Marius Jenssen

Styreleder

Vedlegg