Forsiden

Høringssvar fra Kjetil Aakenes

Anbefaling

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg vil anbefale regjeringen å IKKE ta med damp og damping i tobakksdirektivet. Slik direktivet er utformet, vil det effektivt ta knekken på det beste røykesluttmiddelet som finnes. Damping gjorde meg tobakksfri over natten, etter å ha vært storrøyker i 45 år. Tobakksindustriens e-sigaretter eller legemiddelindustriens NRT-preparater hadde ikke klart det tross utallige forsøk. Og slik høringsforslaget er utformet, er det bare det dårligste og sigarettlignende utstyret som blir tillatt. Nå har regjeringen en unik sjanse til å bli kvitt tobakk en gang for alle. Damp/damping er en folkehelserevolusjon som har vist seg å virke ti ganger mer effektivt enn andre røykesluttmidler- og metoder. Ikke la den sjansen være ubenyttet.

Forøvrig vil jeg gi min fulle tilslutning til høringssvarene fra Norsk Dampselskap (NDS) og SIRUS.

 

Med  hilsen,

Kjetil Aakenes

Bærøevegen 263

1827 HOBØL