Forsiden

Høringssvar fra Andreas Øien

Behold dagens løsning

Dato: 20.01.2016

Svartype: Med merknad

Kan ikke dagens ordning  med selvinport beholdes? Eneste vi vet med sikkerhet når det kommer til Stortinget er at de elsker avgifter. Hvis dette blir lovlig å selge i Norge kommer det til å bli dyrere enn tobakk, solgt i ubrukelig små flasker, sære løsninger, fordyrende mellomledd og et dårligere utvalg enn vi har idag (siden vi kan handle fra hele EU). 

Vær så snill, hold fingrene unna en ordning som fungerer for de fleste