Forsiden

Høringssvar fra Cecilie Walther Holten

Tobakksproduktdirektivet vil være en uheldig streng regulering

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

At brukere av e-sigaretter, eller fordamperutstyr, ønsker brukerprodukter og e-juice regulert av sikkerhetsmessige hensyn er en selvklart sak. For til nå har dette vært en brukerstyrt utvikling, og nærmest fritt frem for utviklere å produsere og selge, uten noen særlig annen form for kvalitetskontroll enn brukernes egne utprøvinger og erfaringer, og brukeres anmeldelser i mange ulike forumer på internett. Men brukerne ønsker kun en økt kvalitetssikring, og ikke at myndigheter verden over stjeler fra dem dette helserevolusjonerende produktet, at de regulerer det nærmest bort eller styrer produktutviklingen rett i fanget på tobakksindustrien.

EUs inngripen og forsøk på å regulere e-sigaretter og dampproduserende produkter er hårreisende da det ikke er deres produkt å utøve kontroll over etter eget behov for maktutøvelse. Det tilhører folket, og folket ønsker sikre og trygge produkter, noe det nå kan bli mindre av fordi EUs tobakksproduktdirektiv, artikkel 20, med alt det det inneholder av restriksjoner og forbud, kan skape et svart marked av mindre kvalitetssikrede produkter og uheldig bruk på grunn av manglende opplysning og informasjon.

Det har vært en heftig og raskt utvikling og spredning av dampprodukter, kun styrt av menneskers ønske om bedre helse og mindre skadelig avhengighet, av mange som lenge har lett etter effektiv hjelp til å slutte med tobakk. Millioner av mennesker har allerede gått over til damp fordi de ikke ønsker å dø av tobakksrelaterte sykdommer. Det er uetisk og uforsvarlig av EU og myndigheter å begrense denne utviklingen og forhindre salg av allerede kjente produkter som holder folk unna tobakken.

Det er fornuftig at salg av e-sigaretter med nikotin nå blir gjort tilgjengelig for salg i Norge. Det er den gledelige delen ved høringsforslaget. Men e-sigaretten i sin sigarettlignende utgave, den eneste som høringsforslaget ser ut til å tillate i salg, fungerer som den smertestillende tabletten man tar for tannpine – men det skal litt mer avansert utstyr til for å fjerne tannpinen helt. Å regulere markedet til kun smertestillende tabletter i form av sigarettlignende damputstyr, og stramme inn og regulere bort salg av mer avansert utstyr, er å dømme resten av de tobakkavhengige til å leve med avhengigheten uten mulighet til videre effektiv behandling. Med avansert damputstyr, med selvpåfyllbare tanker med volum på mer enn 2ml og batterier som ikke ligner sigaretter overhodet, vil man kunne bekjempe tobakksbruk mer effektivt, og målet om et tobakksfritt samfunn vil kunne være nådd innen kortere tid.

Jeg har ingen kompetanse til å komme med konkrete forslag på løsninger på hvordan mer fornuftige reguleringer bør utprøves i praksis, men jeg sitter inne med mye kunnskap om hvordan mange dampere oppfatter situasjonen i dag. Og etter min erfaring er de opptatt av både egen og andres helse. Og de anser at en 18-årsgrense for kjøp er fornuftig. Og videre, etter min erfaring, ønsker damperne i Norge:

 • En fortsatt mulighet til selv å styre både smak, nikotinstyrke og design på brukerutstyr, da det er denne variasjonen og de konkurransedyktige prisene som mye er avgjørende for at de holder seg vekk fra tobakk.
 • En opprettholdelse av salg for e-juice med større mengde en 10ml, da salg av kun små flasker vil skape unødvendig mye papirvedheng og forsøpling.
 • Bedre informasjon om innhold vedlagt eller påskrevet på produktene, men ikke i det urimelige omfanget man får inntrykk av gjennom høringsforslaget.
 • En større og bredere opplysningsarena for blant annet den eldre garde av tobakksbrukere og de som ikke er aktive brukere av internett.
 • Å holde sine barn og ungdommer vekk fra tobakkens dødelige grep. De ønsker dem heller et tilbud om e-sigaretter og damputstyr (presiserer her ønsket om 18-årsgrense for kjøp), med eller uten nikotin, framfor tobakksprodukter som sigaretter og snus, altså en regulering som gjør at ungdom som allerede er blitt tobakksavhengige, eller ville kommet til å bli det, får tilgang til dette alternativet som gjør tobakk uinteressant.

 

Strengere reguleringer som er til for å hindre skade på barn og unge er noe de fleste ser på som fornuftig, og mye skadeforebyggende arbeid vil allerede være gjort ved mer offentlig opplysning omkring produktet og mer informasjon omkring barnesikker oppbevaring. Men hvor mye sikkerhetsregulering trengs det på et produkt som på over ti år har et bemerkelsesverdig lavt antall av registrerte uhell, sykdom eller dødsfall? Det er også dokumentert gjennom forskning at det ikke eksisterer noen påvirkning ved passiv damping.

Når det nå likevel er kommet dit hen at myndighetene ser på tilgangen til produktene som noe de kan ta kontroll over, bør likevel alle reguleringer gagne damperne i mest mulig positive og varierte retninger, for utover brukerne er det svært få som bør ha innvendinger eller strenge reguleringsforslag overhodet.

Det finnes mengder av seriøst forskningsmateriale som viser at helsegevinsten ved å bytte til damp er enorm. Jeg legger ikke ved linker her, det har allerede blitt gjort i mange av de andre høringssvarene. Det mest fornuftige myndighetene kan gjøre er å omfavne mangfoldet av dampprodukter, ta del i en informasjonsspredning, og opprette et kontrollorgan kun for sjekk av sikkerhet og kvalitet, ikke for avgrensing. Og deretter på ingen måte avgiftsbelegge noe som helst, fordi damperne og utsalgstedene driver med helseforebyggende arbeid og burde heller belønnes for å ta i bruk e-sigaretter og dampprodukter. De videreformidler også konstruktiv informasjon og kunnskap om et mye mindre helsefarlig alternativ, og redder på den måten enda flere liv.

Så mitt svar på høringsforslaget er forkortet:

JA til:

 • JA: til folkeopplysning slik at flere tobakksbrukere blir klar over alternativet
 • JA: til et variert salgsmarked slik det eksisterer i dag, med bilder og opplysning om produktet i varekatalogen
 • JA: til krav om barnesikre korker
 • JA: til 18-årsgrense for kjøp og salg
 • JA: til salg av nikotininnholdig e-juice i Norge og gjennom netthandel over grensene
 • JA: til salg av beholdere av e-juice som rommer i det minste 30ml
 • JA: til mulighet for eiere av eiendom til selv å tillate eller forby dampbruk inne
 • JA: til at damputstyr blir regulert som nytelsesmiddel, ikke som tobakk, og i alle fall ikke som legemiddel, da det ikke er noen av delene

Og NEI til:

 • NEI: til implementering av tobakksproduktdirektivets (2014/40/EF ) nåværende form
 • NEI: til å avgiftsbelegge eller kreve registreringsgebyrer på damputstyr og e-juice
 • NEI: til forslagene til regulering som gir tobakksindustrien alle fordeler