Forsiden

Høringssvar fra Lise Kristin

Tobakkproduktsdirektivets §20 vil komme til å ødelegge for de som den er ment å beskytte!

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

Vi ønsker jo alle at produkter vi inntar skal være sikre produkter, men TPD §20 tar et skritt videre: Damping/e-sigaretter med eller uten nikotin blir kategorisert som tobakk, og like strengt - om ikke strengere - regulert.

Dette vil kun gi rom for generiske standard produkter som vil ha like liten effekt som de NRT produktene som allerede finnes på markedet.

Jeg fikk våren 2012 et hjerteinfarkt. Jeg røykte ca 20-30 sigaretter daglig, brukte hormoner mot overgangsalder og har en genetisk risikofaktor (forhøyet LPa ). Mitt tobakksforbruk ble gitt den utløsende «skylden», og både Rikshospitalets hjertespesialister og min fastlege gikk hardt ut for å hjelpe meg med å slutte å røyke. Og tro meg! Jeg VILLE slutte!  Jeg var jo i konstant angst for et nytt infarkt.….. men jeg klarte det ikke. Nikotinsuget fikk jeg noenlunde kontroll på ved hjelp av et stort forbruk av nikotintyggis. Men savnet av den motoriske og sensoriske opplevelsen av «å røyke» gjorde at de 8-10 sigarettene jeg fremdeles røykte, sendte meg ut i en psykisk berg- og dalbane, hvor sigarettenes trøst og svart angst over røykingens skader slet meg helt ut.

Damping reddet meg! Jeg er 100% sikker på at det å ta i bruk damping har reddet livet mitt!
En tilfeldighet gjorde at jeg høsten 2012, på internett-leting etter alternative måter å slutte å røyke på, kom over et engelsk forum som beskrev «e-sigaretter» - og fra den første artikkelen var veien kort til en omtalt nettbutikk som solgte de enkleste typer utstyr.

Mitt første dampe-utstyr fikk meg ikke til å legge bort tobakken. Det var en 1. generasjons sigarett-kopi (av den type tobakks-selskapene nå også tilbyr, en såkalt cig-alike» som TPD vil tillate). 

Men den gav meg håp om at med bedre utstyr kunne jeg klare å kvitte meg med røyke-avhengigheten. Etter 2 måneders prøving og feiling, med både røyking og damping i kombinasjon, fant jeg Januar 2013 et 2. generasjons dampe-utstyr og en leverandør av nikotinholdig dampevæske som mettet mine behov.

Og her kommer kjernen i mitt høringssvar: Dersom §20 inkluderes i TPD, vil det ikke lenger være mulig å finne variasjoner innen dampeutstyr og fordampervæske som tilfredsstiller de individuelle behovene slik at gjenværende, norske røykere kan slutte å røyke!

Et kontrollert og generisk type utstyr kan riktignok tilfredsstille kontrollerende myndigheters behov for tilsyn, men det vil ikke tilfredsstille røykeres behov for et substitutt som fungerer grunnet variasjon og individuelle behov!

Dette poenget er altfor viktig til ikke å utheves! Jeg må derfor presisere:

Restriksjonene som pålegges damping i TPD vil resultere i produkter som virker like dårlig som farmasiens nikotinprodukter.

TPD er i første rekke et direktiv som har som mål å få flere røykere til å slutte. At TPD inkluderer damping er derfor selvmotsigende, og det er ganske utrolig at et direktiv med slik hovedhensikt skal omfatte et mye mindre skadelig alternativ til tobakk som faktisk får røykere til å slutte?  Restriksjonene som direktivet medfører, vil effektivt redusere damping/e-sigaretter til et røykesluttprodukt uten appell til de gjenværende røykerne i Norge. Restriksjonene er også i mange av punktene strengere enn de som vil gjelde for tobakk! Som eksempel nevnes bruksanvisning og pakningsvedlegg på norsk– noe som ikke kreves for sigaretter/tobakk.


Ikke glem at stigmatiseringen av røykere de siste årene har redusert gjenværende antall norske røykere til en «hardbarka» gruppe av  nikotinister som ikke finner særlig stor hjelp i eksisterende røykesluttprodukter eller reseptbelagte legemidler for røykeslutt – vi trenger den innovasjonen og variasjonen som et forbrukerstyrt dampe-marked initierer! 

KONKLUSJON:
§20 tas ut av TPD, og damping med tilhørende produkter reguleres under mattilsynet og selges over disk, med aldersgrense 18 år som andre nytelsesmidler (øl, rusbrus og tobakk).

Innførsel av nikotinholdig fordampervæske og dampeutstyr via internett må bestå slik det er i dag og i tillegg må det åpnes det for at norske butikker får tillatelse til å forhandle produktene.

Damping/e-sigaretter må ikke omfattes av reklameforbud, fordi opplysning om produktets virke-metoder må ut til de gjenværende røykerne i Norge.