Forsiden

Høringssvar fra Åshild Kristiansen

Dato: 22.01.2016

Svartype: Med merknad

Hei!

I løpet av de 30 årene jeg har røyket har jeg forsøkt å slutte mange ganger. Forsøkt med nikotintyggegummi, nikotinplaster, ciggalikes uten å lykkes. Da jeg for 15 mnd siden forsøkte med damp lyktes jeg endelig. Ble røykfri på 2 uker og har vært det siden. Begynte med 24 mg nikotin og er nå nede på 6mg, målet er 0. La oss få beholde dampen, til en fornuftig pris, slik at flere kan få den samme muligheten til å unngå røykrelaterte sykdommer. Hvis ungdom blir tiltrukket av dette har jeg vanskelig for å tro at de begynner med nikotin, hvis de aldri har røyket. Dette har ikke noe med tobakk å gjøre og bør ikke reguleres under tobakksdirektivet.

Forøerig  støtter jeg høringsuttalelsen til NDS og SIRUS. Håper også at Norge kan være et foregangsland ved å gjøre damping lettere tilgjengelig. Det vil spare liv.

Med vennlig hilsen

Åshild Kristiansen