Forsiden

Høringssvar fra Silje

E sigarett. ikke la det bli strengere regler eller forbudt

Dato: 28.10.2015

Svartype: Med merknad

Jeg selv har vært en røyker i rundt 8 år og jeg er bare 26 år. Jeg startet selv med e-cigg for 2 år siden og har ikke rørt en vanlig sigarett etter det. Jeg har fått bedre helse, luktesans og smaksans. Jeg kjenner en del som og har begynt å med e-cigg. Min mor som har røyk i 30 år er nå røykfri på grunn av e-cigg. Hørrer om mange som har fått et bedre liv med e-cigg. Jeg vet at viss e-cigg blir ulovlig eller redusert til at det bare kan kjøpes et bestemt merke til en bestemt pris, samt ikke mer enn 2 mg med nikotin, vil mange falle tilbake til røyken/snusen. Er det ikke slik at vi vil ha et røykfritt land? Jo lengre dette får eksistere i vår verden, jo flere vil kutte ut røyken og heller begynne med e-ciggen. Røyk er noe jeg personlig ikke vil gå tilbake til. Lukten og smaken gjør meg kvalm, helsen vil gå drastisk ned igjen og høyere risiko for kreft vil komme tilbake. Jeg håper innderlig dere får høre dette fra andre som bruker e-cigg. Høre deres fantastiske historier og hvordan e-ciggen har hjulpet dem med røykeslutt. Tenk heller på oss som vil gjøre alt for å holde oss røykfrie og ikke tobakk industrien som ikke vil tape penger eller apotekene som ikke vil at vi skal kjøpe annet enn røykeplaster, tyggiser og sprayer. Hør heller på oss som har erfaring med damp og som faktisk har fått et bedre liv. Ingen av oss vil tilbake til røyken eller snusen.