Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 14.08.2019

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg