Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 15.08.2019

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.