Høringssvar fra Astrid Rydland Aasen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Ønsker ikkje å leve i eit samfunn der rettigheter skal bestemmes av svar på antigentester, då antigentester gir upålitelige resultat, både positive såvel som negative.