Høringssvar fra Menigheten Antiokia

Dato: 06.05.2021

Til rette vedkommende,

Vi avviser tvert forslag om vaksinepass/koronasertifikat. Det er en alvorlig overgripen på våre friheter og en uakseptabel bevegelse mot en totalitær regime som vi ikke ønsker i dette ladet. Det er en grunn til at slike er ansett som ulovlige per i dag.

Det er heller ingen logisk grunn til å vurdere denne løsningen, da Covid 19 ikke er en reell risiko i Norge:

  • Norge hadde en underdødlighet i 2020 med strenge tiltak
  • Sverige hadde en dødlighet på linje med forventede tall (gitt underdødligheten i 2019) uten tiltak
  • Viruset er mindre farlig enn vanlig influensa for mennesker under 60
  • De som er i risikogruppen (60+) er allerede vaksinerte
  • Gitt at viruset har 90% effektivitet, er det ikke mer å frykte

Det eneste man oppnår med å innføre et slikt system er å etablere et sorteringssamfunn og legge vaksine press på friske mennekser som ikke utsatte.

Vi kommer til å stå imot dette forslaget uavhengig av om det blir vedtatt eller ikke.

Vi ber dere gjøre det rette og forkaste dette kriminelle forslaget tvert.

Mvh,

Jonathan Briggs

Pastor