Høringssvar fra Odd Ivar Heby

Dato: 05.05.2021

Jeg oppfatter koronasertifikat som et alvorlig angrep mot personlig frihet.