Høringssvar fra Heidi

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Et koronasertifikat/vaksinepass legger opp til et sorteringssamfunn hvor du må bevise at du er frisk. Dette er diskriminerende uten rettslig forankring. Som lærer er jeg opptatt av inkludering og likeverd, og dyrker dette frem i den fremtidige generasjonen hver eneste dag. Hvordan kan vi vise til et godt eksempel ved innføring av koronasertifikat/vaksinepass som legger opp til medisinsk apartheid? Som skiller familier og deler Norges befolkning i "vaksinert" og "uvaksinert"? Medisinsk valgfrihet er en av bærebjelkene i det norske demokratiet, fjerner man dette ved indirekte tvang fjerner man individets frihet til å velge over egen kropp. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken om det frie mennesket. Man SKAL med andre ord, være ved sin fulle rett til å si nei til en eksperimentell vaksine som ikke garanterer immunitet, når man ikke står i fare for å bli alvorlig syk av covid-19! WHO sier nei til vaksinepass fordi det vil øke forskjeller i verden. Hvorfor skal vi ignorere denne advarselen, når vi følger alle andre råd fra denne organisasjonen? At regjeringen vil øke forskjellene innen landets grenser er både skremmende og hårreisende. Innføringen av vaksinepass vil være brudd på grunnloven, menneskerettighetene og Nűrembergkoden. Flertallet av mine lærerkollegaer er sterkt imot dette, vi sier; NEI TIL VAKSINEPASS! NEI TIL KORONASERTIFIKAT!