Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er fullstendig uhørt og bryter UTEN TVIL, med så mange rettigheter at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne!!!! Skal Norge, nok en gang, bli landet som ikke forstår menneskerettighetene som er satt for å beskytte oss?????