Høringssvar fra Per Andreas Torgersen

Dato: 07.05.2021

Jeg fordrer regjeringen til å la samfunnet isteden for en form for tvangsvaksinering , for la oss kalle en spade for en spade og være enige om at en slik form for lettelser eller diskriminering av deler av befolkningen i praksis vil bety en form for tvang eller utestengning. Jeg ønsker et samfunn tuftet på tillit og kollektivt ansvars helt uten autoritær inntredelse.

Det kan og virke polariserinde på samfunnet generelt om ikke dette gjøres med varhet .

Er ikke noen anti vaxer men vil selv bestemme når eller om jeg skal injiseres med en vaksine som er hastelaget av selskaper med uviss og grumsete fortid med en total uetisk gevinst i form av svimlende summer.

Fattige land får ikke vaskinen og de tjener seg søkkfulle.

Det er rart og uetisk .

Rart å se skje.

Jeg stiller meg å gjerdet og ikke prøv å lur meg ned ved å skremme meg mer .

Er redd alt.

Takk for meg.