Høringssvar fra Kjetil Bommen Bakke

Dato: 08.05.2021

Diskriminering på basis av medisinske valg hører ikke hjemme her i vårt kjære fedreland.

Et vaksinepass vil bety innføring av medisinsk apartheid i befolkningen der kun de vaksinerte får mulighet til å reise, gå på konserter, kino, restaurant, handle i butikker, og leve et "normalt" liv. Ordningen er med andre ord sterkt diskriminerende og dehumaniserende.

Innføringen vil også være stigmatiserende, mellom de som har tatt vaksine og de som ikke ønsker å ta den(av ulike årsaker) .

Det er grunn til å tro at vaksinepassets bruksområder vil bli utvidet etterhvert der målet er å innskrenke vår bevegelsesfrihet, frata oss grunnleggende menneskerettigheter, og innføre totalitær kontroll. Det er verdt å merke seg at WHO sier nei til vaksinepass fordi de mener ordningen vil forsterke ulikhetene i verden.

Joe Biden har også sagt at det er uaktuelt å innføre vaksinepass i USA (meldt av NRK 06.04.2021).

Nå blir det et punkt i smittevernloven som vil avgjøre om du er første- eller annenrangs borger.

Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler.

Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.

To viktige argumenter:

1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.

2. Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.

Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.

Forfattet av: Kjetil Bommen Bakke