Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er diskriminerende! Dette har ingenting med corona å gjøre. Dette vaksinepasset passer seg ikke her hjemme i Norge, la folk velge selv hva dem ønsker, vaksine eller ikke vaksine. Man skal ikke ha noe pass for det.