Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot et vaksinesertifikat (pass).
Selve forslaget om en slik sertifisering er uansvarlig fra regjeringen. Det tar bort ens grunnleggende menneskerettigheter. En grov krenkelse av grunnlaget for de grunnleggende menneskerettighetene og frihetene kjempet for å ha Norge og hele menneskeheten der den er i dag.

Dette er inngrep som allerede går minst utover Grunnlovens § 110 (retten til å arbeide), § 106 (retten til å bevege seg fritt innenfor rikets grenser) og § 98 (forbud mot diskriminering).

Det kan virke som en god idé å belønne de som har tatt vaksinen, men det er det ikke. Forgreningene og implikasjonene som følger av dette er fordømmende og katastrofale. Jeg trodde vi skulle lære av historien så den ikke gjentar seg selv. Dette vil bety tap av arbeidsplasser, man kan ikke kjøpe eller selge, besøke en restaurant, supermarked, kino eller noe offentlig arrangement for den saks skyld. Vaksinesertifisering vil splitte nasjonen til det ekstreme, det vil utstøte mennesker som igjen gjør dem til flyktninger i sitt eget land. (Fødsel av andre Holocaust). Kan like godt endre navnet fra et vaksinesertifikat og kalle det et "diskrimineringssertifikat" fordi det er det det er, en rett til utvetydig diskriminering.

Med disse begrunnelsene er det ikke lovhjemlet i å innføre vaksine-sertifikat som begrenser folks frihet. Dette er direkte overførbart til Nürnberg prosessen. Dette vil ikke Norge være bekjent av. Dette vil være et overgrep fra Staten, på lik linje med de domfellelsene Norge er dømt for i flere saker i EMD.

Et stort nei til et slikt tyranni. Nei til noen form for Corona-vaksinesertifisering.