Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

I teorien kan vaksinepass oppleves som en god ting, som til og med fungerer som en gulrot for å ta vaksinen. Likevel er jeg redd det kan skape en segregering i samfunnet som gjør at man ikke lenger har fritt vaksinevalg. På grunnlag av dette frarådes det derfor å vedta et koronasertifikat ved dette tidspunkt.