Høringssvar fra Anita Røed

Dato: 08.05.2021

Pr mai 2021 har finnes informasjon tilgjengelig hvor risikogrupper både i forhold til alvorlig sykdom

og død fremkommer. Et vaksinesertifikat som gir valgmuligheter for vaksinerte uten tilsvarende alternativ

til uvaksinerte er klart frihetsberøvende på den uvaksinerte gruppe.

Det vil medføre et press på valgfriheten rundt vaksine.