Høringssvar fra Margarita Sve

Dato: 06.05.2021

Innføring av koronasertifikater bryter menneskets rettigheter og blir diskriminerende. Detter passer absolutt ikke til demokratiske land.