Høringssvar fra Bjørn Todo Eriksen

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei, jeg vil IKKE ha vaksinepass innført i Norge.

passerseddel er noe nazistene brukte under krigen, ved å innføre samme system blir regeringen å klassifiseres som landssvikere på lik linje med Quisling under 2. verdenskrig.