Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162925

Dato: 06.05.2021

Er imot vaksinasjonspass. Krav om pass kan føre til en farlig inskrenkning av individuell frihet.