Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI til koronasertifikat.


Myndighetene har hele veien vært tydelig på at det er valgfritt å ta Covid-19 vaksinen.

Helseminister Bent Høie har vært tydelig på at det er uaktuelt å gjøre koronavaksinen obligatorisk i Norge:

– Det vil være helt frivillig å ta koronavaksinen når den blir klar, slo helseministeren fast i et intervju med NTB 21. august og bekrefter dette i en e-post til Faktisk.no at regjeringen holder fast ved dette.

Det er ikke innført vaksinasjonsplikt etter Smittevernloven og derav kan man ikke ilegges restriksjoner hvis man ikke har tatt vaksine.

FHI overlege Preben Aavitsland har senest i mai i år uttalt at hensikten med vaksinasjonen først og fremst er å beskytte dem som blir vaksinert. Det bør derfor ikke være et argument å måtte la seg vaksinere for å «ta en for laget».

I fortløpende data fra FHI sin statistikk om antall smittede og døde i ulike aldersgrupper fremkommer det svart på hvitt at det er svært liten risiko for død i aldersgruppene under 60 år. Det er ved flere anledninger uttalt at også yngre aldersgrupper kan utvikle alvorlig sykdom, men det presenteres ingen tall på dette. Det ville vært svært nyttig informasjon, som på samme måte som for antall smittede og døde, kunne vært presentert uten brudd på taushetsplikten.

Det er mange i min omgangskrets, jobb og privat, som uttrykker at de ikke skulle ta vaksinen, men følte seg presset til det for å få fordelene av koronasertifikat når det evt kommer. Det er klart at dette har påvirket valgfriheten til mange som ikke ønsker å stå utenfor vaksinefellesskapet og gir et klart gruppepress.

Et koronasertifikat er diskriminerende for en større gruppe mennesker som av ulike grunner ikke kan eller fritt velger ikke å ta vaksinen. På bakgrunn av at vaksinene som gis for Covid 19 fortsatt er et fase 3 studie, og kun har midlertidig godkjennelse (selv om det er satt et betydelig antall vaksiner), er det eneste etiske riktige å gi den enkelte et valg om å la seg vaksinere.

Et koronasertifikat gjør at personsensitive data blir delt med alle som befinner seg rundt deg, enten du har ett som du viser fram, eller du ikke har ett og derfor må vise annen dokumentasjon eller blir bortvist. Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Et koronasertifikat fører til at du ikke lenger kan bestemme om hva folk skal få vite om deg, og hvilke opplysninger du vil holde for deg selv.

Et koronasertifikat fører til en klar segregering mellom de to gruppene vaksinerte og ikke vaksinerte. Det gir ingen likhet for loven, innskrenkning av en gruppe sin frihet som følge av en lovlig valgt helsetilstand og må være brudd på Diskrimineringsloven.