Høringssvar fra Bente Konst

Dato: 10.05.2021

Nei takk til koronasertifikat. Jeg er prinsipielt imot.Det strider med frivillig vaksinering, og er tuftet på mistillit framfor tillit. Det er ingen demokratier tjent med. Det må være i strid med Norsk lov, personvernombud og GDPR at enhver kulturinstitusjon kjøpesenter og enhver flyplass kan kreve detaljert helseinformasjon om deg.

I gjeldene koronasak, kan det helt klart sees på et pressmiddel til å få en befolkning til å ta en eksperimentell vaksine. Den har dokumentert virkning i 3-6 mnd avhengig din egen helse. Og man kan ha båret sykdommen uten å være syk. Energien og midlene som skal til for å opprettholde en overvåkning med folks vaksinestatus, og smittestatus, bør brukes til noe mer samfunnsnyttig!