Høringssvar fra Juliane Kåsene

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinering er frivillig. Et vaksinepass vil gi forskjellsbehandling og tvinge folk til å ta vaksine. Det er absolutt ikke greit!!