Høringssvar fra Magdalena Tegeman

Dato: 11.05.2021

Jeg mener at vaksinasjon er noe som hver enkelt individ må få lov å bestemme om de vil ha eller ikke.

Covid-19 vaksinene er nødgodkjente og fortsatt under utprøving. Det er etisk feil å prøve å presse mennesker til å ta en vaksine for å oppnå vanlige menneskelige rettigheter i samfunnet.

Å innføre koronasertifikat er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og hører ikke hjemme i noe vi forbinder med et fritt demokratisk samfunn.

Jeg motsetter meg derfor endringene som er foreslått i smittevernloven.