Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er jeg sterkt i mot. Det medfører en kraftig begrensning av våre menneskerettigheter. Når det er slik at vaksinerte også kan bli smittet, samt være smittebærere er det ingen grunn til slik forskjellsbehandling.

Vaksine er ingen garanti i fht de utallige mutasjonene som finnes, og sikkert vil, dukke opp. Dette er reinspikka diskriminering basert på helsespørsmål. Å ikke ville være med på dette kjemiske eksperimentet bør være en rettighet alle har uten fare for å bli straffet for det.