Høringssvar fra Elin

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er imot innføring av koronasertifikat fordi jeg mener det er en trussel mot demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter til å bevege seg fritt i vårt samfunn. Overvåking og innskrenking av bevegelsesfrihet er en farlig vei å gå. Det bringer oss i en retning av et kontrollpreget samfunn vi ikke ønsker.
Det er uakseptabelt å diskriminere mennesker på bakgrunn av helseopplysninger. Folk må ha rett til å bestemme over egen kropp. Og det skal være frivillig å ta vaksine. En vaksine ingen kjenner langtidsvirkningene av. Derfor må uvaksinerte ha samme rettigheter som vaksinerte hvis det skal være reell valgfrihet.