Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er frihetsberøvelse. Ingen skal være nødt til å ta vaksine for å leve fritt i Norge. Nei takk!