Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131793

Dato: 05.05.2021

Jeg synes ikke det skal lages et system der enkelte blir diskriminert fordi de ikke kan eller ønsker å ta en vaksine. Det burde være frivillig. Hvis det kreves et sertifikat for å kunne leve et fritt liv, og kunne nyte livet på samme måte som alle andre mennesker i et samfunn, da er det ikke lenger frivillig men en tvang og diskriminering. Alle skal ha like menneskerettigheter i Norge. De eldre og de med underliggende sykdommer som trenger vaksinen mest må absolutt få ta den, og beskyttes, men når de som har behov for den har tatt den, så må samfunnet åpnes igjen for alle og enhver i dette landet.