Høringssvar fra Ernst Nylund

Dato: 06.05.2021

Dette er den nye omvendte jødestjernen. Det er helt horribelt å innføre et vaksinepass. Det er med på å frata oss friheten over egen kropp, og dette for et virus som på verdensbasis ikke er svartedauen, selv om enkelte, ikke minst politikere, fremstiller det som. Når oppgjøret time kommer nytter det ikke å si at: "jeg fulgte bare ordre".