Høringssvar fra Linda Evensen

Dato: 12.05.2021

Jeg mener at en sertifisering av dem som har fått vaksine er feil og fører til urettferdighet og unødvendige skiller i befolkningen. En sertifisering tar demokratiet vårt i feil retning.