Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er forkastelig og diskriminerende. Ei heller er det faglig begrunnet å vaksinere personer utenfor risikogrupper og som har et godt immunforsvar. Dette er i praksis tvang og det er ikke greit for folk å være påtvunget å ta en vaksine som man ikke føler man har tiltro til eller som det er behov for.