Høringssvar fra Jeanette Jakobsen

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg vil med denne uttalelsen si meg sterkt uenig i forslaget om å ta i bruk et koronasertifikat.

Forslaget går imot grunnlov og menneskerettigheter. Nevner noen og begrunner:

§ 98.

Alle er like for loven.

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Ved å godkjenne et sertifikat, vil det dele folket i 2. det vil kunne gi andre rett til å stenge en annen ute fra sosiale deltakelse. Det vil eksistere utenforskap i stor grad. Diskriminering! Det vil jeg ikke stille meg bak!

§ 102.

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Det er våre ledere som skal sikre vår rett! Det er min rett å bli hørt! Det er min rett til å ikke bli diskriminert! Det er min rett til å bestemme over eget liv!

De tvinger oss til å ta vaksiner som har mange bivirkninger og forårsaker at friske mennesker dør. Det er ikke flere som døde i fjor, enn hva det har gjort årene før. Det er med andre ord, ikke særlig god grunn til at man skal vaksinere i utgangspunktet.

Våre valg er basert på tillit. Tillit til at våre ledere tar valg med tanke på folkets beste. Når vi nå skal bli tvunget til å ta vaksine, ødelegger dette tilliten til våre folkevalgte. Det skaper et sår i befolkningen, det blir vanskelig å få til å gro. Tillit må bygges over tid.

§ 119.

Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue.

Slik velger jeg å verne om mitt fedreland. I respekt ovenfor våre forfedre som har bekjempet ondskap og urett, slik at vi skal leve i et fritt land. Med autonomi over eget liv. Jeg utfordrer politikkerne til å ta et oppgjør med sine holdninger. Skal vi følge mange av verdens ledere? Fra land som ikke har lik syn på menneskeverd og likestilling som vi???

Eller skal vi være lojale mot vår lov og vår frihet som våre forfedre døde og kjempet for at vi skulle ha?

«Ja vi elsker dette landet!»

Nei til koronasertifikat!