Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Etter å ha vært permittert siden september i 2020 har jeg virkelig troen på at dette er løsningne for å få samfunnet oppe å gå igjen på best mulig måte.