Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI. Jeg tolker dette høringsforslaget, som at det er lurt for meg å bli infisert av viruset, slik at jeg vet at jeg slipper vattpinnetest og vaksine.